Mardhënia intime kur je agjërueshëm

Mardhënia intime kur je agjërueshëm

Pyetje: Personi bëri marrëdhënie intime me bashkëshorten e tij ditën e Ramzanit pa ejakulim (pa e nxjerr spermën). Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nëse burri kryen marrëdhënie intime me bashkëshorten e tij ditën e Ramazanit -duke qenë prej atyre që e kanë detyrë agjërimin- ky veprim ka pesë pasoja: E para: Mëkatin. E dyta: […]