Mardhëniet intime gjatë agjërimit

Mardhëniet intime gjatë agjërimit

Pyetësja thotë: Bëra marrëdhënie intime me bashkëshortin tim gjatë ditës së Ramazanit në një moment dobësia nga ana jonë, Allahu na faltë! Tani, a pranohet që për shkak të këtij veprimi të therrim një kurban e ta shpërndajmë mishin e tij, apo të ushqejmë njëqind e gjashtëdhjetë të varfër, apo një gjë e tillë nuk […]