Me çfarë duhet të gjykojnë muslimanët?

Me çfarë duhet të gjykojnë muslimanët?

Me çfarë duhet të gjykojnë muslimanët? Muslimanët duhet të gjykojnë me Kuran (Librin e Allahut) dhe Sunnet (Fjalët, Veprat dhe qëndrimet e Profetit salAllahu alejhi ue selem). Allahu i Lartësuar thotë: “Gjykimi mes tyre (muslimanëve) është me atë që ka zbritur Allahu (Kuran dhe Sunnet).” Surja Maide, 49. Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë: […]