Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër! Transmetohet nga Ebu Hamzah Enes bin Malik – shërbëtori i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) – se Profeti ka thënë: “Askush prej jush nuk e ka besimin e plotë derisa të dëshirojë për vëllanë e tij atë që dëshiron për vete.” Hadithin e transmeton Buhariu (13) dhe Muslimi (45) […]