meditime…

Ibnul Kajjim, meditime…

Ibnul Kajjim, meditime… “Allahu i Madhëruar e ka lidhur suksesin (shpëtimin) e atyre që falin namaz me frikërespektin në të (sh.p.: “Kanë shpëtuar besimtarët. Ata të cilët namazin e tyre e falin me frikërespekt” Mu’minun: 1-2))…” (Çfarë do të mendoje nëse dikush do të sillte si dhuratë një kafshë të ngordhur?!!! Do ta konsideroje patjetër […]