Mehdiu i pritur dhe mashtruesit.

Mehdiu i pritur dhe mashtruesit

Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – e zgjidhi nyjen e mashtruesve dhe gënjeshtarëve, dhe na dha një rregull rreth çështjes së Mehdiut. Prandaj, neve nuk na lejohet kurrsesi të mashtrohemi me Mehdinjtë e pretenduar, e sa të shumtë janë ata… Unë – robi i dobët (para Allahut) – kam arritur […]