Mëkati i madh- Shirku

Mëkati i madh- Shirku

Ai (shirku) është që t’i shoqërosh Allahut shok, ndërsa Ai të ka krijuar ty. Dhe (po ashtu) të adhurosh dikë tjetër bashkë me Të si; gurë, njeri, diellin, hënën, apo ndonjë profet, apo ndonjë shejh, xhinin, ndonjë yllë, engjëll etj. Allahu Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu nuk fal që t’i bëhet shok Atij[142], kurse të tjerat […]