Mënyra e marrjes së abdesit

Mënyra e marrjes së abdesit

Transmetohet nga Humran shërbëtori i Uthman bin Afan se ai e pa Uthmanin duke kërkuar ujë për abdes dhe pastaj hodhi ujë nga ena në dy duart e tij dhe i lau ato tri herë. Pastaj futi dorën e djathtë në enë (dhe mori ujë), futi ujë në gojë e në hundë, pastaj lau fytyrën […]