Mëshira e dhuruar

Mëshira e dhuruar

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajtë!) thotë: “Robër të Allahut! Teprimi (ekstremizmi) në fe është gabim në të cilin kanë rënë një pjesë e muslimanëve. Ata filluan t’i konsideronin njerëzit si jobesimtarë, të bënin të lejuar derdhjen e gjakut të tyre, të bënin vrasje, therje, terrorizëm dhe të sulmonin njerëzit e pafajshëm. […]