Mëso komentin e sures Mesed

Mëso komentin e sures Mesed

SURJA EL-MESED Mekase – 5 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Iu thafshin duart Ebu Lehebit[1] dhe u thaftë në gjithçka! Nuk do ta ndihmojnë atë as pasuria dhe as fitimet e tjera. Ai, me siguri, do të hidhet në zjarrin me flakë të tërbuara, po ashtu edhe gruaja e tij, që mbart drutë e zjarrit, në […]