Mëso rreth agjërimit

Mëso rreth agjërimit

Mëso rreth agjërimit 1-A ishte i njohur dhe i ligjëruar agjërimi edhe tek popujt e mëparshëm? Po, sigurisht agjërimi njihej dhe ishte i ligjëruar për popujt e hershëm. Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar që thotë: “O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të […]