Mësoje të vërtetën në mënyrë që të njohësh ndjekësit e saj

Mësoje të vërtetën në mënyrë që të njohësh ndjekësit e saj

Shejhul Islam Ibn Tejmije (Allahu e meshirofte) ka thene: “Shumë prej njerëzve i peshojnë fjalët sipas njerëzve. Nëse shikon një person me pozitë (personalitet) i pranon fjalët e tij, edhe nëse janë fjalë të kota dhe në kundershtim me librin e Allahut dhe Sunetin!! Ai nuk e merr mundimin as edhe ti dëgjojë ata që […]