Mirësia e mbartjes dhe përcjelljes së xhenazes

Mirësia e mbartjes dhe përcjelljes së xhenazes

Gjykimi i mbartjes së xhenazes dhe përcjelljes së saj Është obligim mbartja e xhenazes dhe përcjellja e saj, kjo është e drejtë që i takon të vdekurit mysliman mbi myslimanët e tjerë dhe për këtë ka hadithe: I pari: Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahu anhu- se ka thënë: Kam dëgjuar Profetin -salallahu alejhi ue selem- […]