Mirësitë e sexhdes.

Mirësitë e sexhdes.

Mirësitë e sexhdes. Fjala sexhde vjen nga shprehja arabe [sexhede] që do të thotë përulje dhe nënshtrim dhe kur shoqërohet edhe me trup kemi të bëjmë me një formë të plotë të adhurimit të cilën e do Allahu dhe e ka ndaluar të jetë veçse për të, siç thuhet në Kuran: “Prej mrekullive të tij […]