Mirësitë largohen me bërjen e mëkateve

Mirësitë largohen me bërjen e mëkateve

Këshilla nga Shami nga hatibi Ebu Islami (2) Mirësitë largohen me bërjen e mëkateve Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e shëroftë!): O umeti Islam, shihni gjendjen në të cilën jemi. Sa prej njerëzve u larguan (nuk e falën) këtë javë nga falja e namazit të akshamit e jacisë për shkak se do […]