Namazi i duhasë (paradites)

Namazi i duhasë (paradites)

Mirësia e këtij namazi: Transmetohet nga Ebu Hurejra radija Allahu anhu se ka thënë: “Më ka porositur i dashuri im me tre gjëra: Agjërimin e tre ditëve në çdo muaj, dy rekate të duhasë dhe të fal vitrin para se të fle”[1]. Transmetohet nga Ebu Dherri nga Profeti sala Allahu alejhi ue selam se ka […]