Namazi i Fitër Bajramit

Namazi i Fitër Bajramit

Namazi i festës Namazi i festës është detyrë sipas fjalës më të saktë të dijetarëve. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i urdhëroi njerëzit që të dalin për faljen e këtij namazi, madje dhe vajzat e vogla dhe gratë me menstruacione, në mënyrë që të marrin pjesë në këtë mirësi dhe në duatë e muslimanëve. Gratë […]