Namazi i taravisë mes sasisë dhe cilësisë.

Namazi i taravisë mes sasisë dhe cilësisë.

Namazi i taravisë mes sasisë dhe cilësisë. “Një gjë që duhet të kenë parasysh imamllarët gjatë taravive është që të përpiqen që namazi të jetë me frikërespekt, duke plotësuar shtyllat e namazit dhe detyrimet (uaxhibatet) e tij, prej të cilave është edhe qetësimi në namaz (mosngutja). Nxitimi i madh që nuk të lejon qetësimin në […]