Namazi i taravisë mes sasisë dhe cilësisë.

Namazi i teravive mes sasisë dhe cilësisë

Namazi i taravive mes sasisë dhe cilësisë. Një gjë që duhet të kenë parasysh imamllarët gjatë teravive është të përpiqen që namazi të jetë me frikë-respekt, duke plotësuar shtyllat e namazit dhe detyrimet (uaxhibatet) e tij prej të cilave është edhe qetësimi në namaz (mosngutja). Nxitimi i madh që nuk të lejon qetësimin në veprimet […]