Namazi i të sëmurit

Namazi i të sëmurit

Namazi i të sëmurit Kush nuk mund të falet në këmbë nga ndonjë sëmundje të falet në ulur dhe kush nuk mund të falet ulur falet shtrirë: Ka thënë Allahu I madhëruar: (Ata që e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe shtrirë)[1]. Ka thënë Ibën Kethiri në tefsirin e tij -me pak shkurtim-: “… Pastaj […]