Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij

Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij

Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij Pyetësi thotë: Cfarë është për qëllim me namazin e vitrit? A është namazi i vitrit vaxhib? Dhe si duhet ta fal muslimani atë? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Me namazin e vitrit është për qëllim mbyllja e namazit të natës me një rekat, ose me […]