Namazi për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul-mesxhid)

Namazi për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul mesxhid)

Namazi për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul mesxhid). Pyetësi thotë: A lejohet falja e dy rekateve për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul mesxhid) para namazit të Bajramit  apo jo? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) u përgjigj: Personi duhet të fal namazin për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul meshid) e pastaj të ulet derisa të vij imami. Kjo […]