Namazi për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul-mesxhid)

Namazi për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul-mesxhid)

Namazi për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul-mesxhid) Pyetësi thotë: A lejohet falja e dy rekateve për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul-mesxhid) para namazit të Bajramit –menjëherë- apo jo? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigj: Themi: Personi duhet të fali namazin për përshëndetjen e xhamisë (tehijetul-meshid) e pastaj të ulet derisa të vij imami. Bazuar në […]