Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to

Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to

Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to Transmetohet nga Ebu Merthed el-Ganeuijji radijAllahu anhu se ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem të thotë: “Mos u falni në drejtim të varreve dhe as mos u ulni mbi to.” Hadithin e transmeton imam Muslimi. Cfarë përfitohet […]