Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to

Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to

Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to. Transmetohet nga Ebu Merthed el-Ganeuij (radijAllahu anhu) se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë: “Mos u falni në drejtim të varreve dhe as mos u ulni mbi to.” Hadithin e transmeton imam Muslimi. Çfarë përfitohet nga hadithi: […]