Ndalimi i pyetjeve të shumta

Ndalimi i pyetjeve të shumta

Ndalimi i pyetjeve të shumta Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Mjaftohuni me ato që ju kam lënë, sepse ata që ishin para jush i shkatërruan pyetjet e shumta, dhe […]