Ndërmjetësimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Ndërmjetësimi i Profetit

Ndërmjetësimi i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Na ka treguar Sulejman bin Harbin, na ka treguar Bestam bin Hurajthin, nga Esh’ath el-Hudaniji, nga Enes bin Malik, nga Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) se ka thënë: “Ndërmjetësimi (shefaati) im do jetë për ata që kanë vepruar mëkate të mëdha nga populli (umeti) im.” Hadith autentik. E […]