ndihma sociale

A lejohet të merret ndihma sociale në vëndet europiane?

Pyetje: Personi merr ndihmë sociale nga qeveria jobesimtare në bazë të asaj se ai nuk punon. E nëse ai gjen punë kjo ndihmë sociale i ndërpritet atij, pose ai punon në mënyrë të fshehtë dhe nuk ua tregon këtë atyre (shtetit). Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!): Jo, kjo nuk lejohet. Asnjëra prej tyre nuk lejohet, […]