Ndryshimi i të keqes

Ndryshimi i të keqes

Ndryshimi i të keqes Transmetohet nga Ebu Seid el-Khudrij radijAllahu anhu se ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem të thotë: “Kush prej jush sheh ndonjë të keqe, atëherë le ta ndryshojë me dorën e tij. Nëse nuk mundet (ta ndryshojë me dorën e tij), atëherë le ta ndryshojë […]