Ndryshimi i të keqes

Ndryshimi i të keqes

Ndryshimi i të keqes. Transmetohet nga Ebu Seid el-Khudrij (radijAllahu anhu) se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë: “Kush prej jush sheh ndonjë të keqe, atëherë le ta ndryshojë me dorën e tij. Nëse nuk mundet (ta ndryshojë me dorën e tij), atëherë le ta ndryshojë me gjuhën […]