Ne do të vendosim peshore të sakta

Në Ditën e Kiametit Ne do të vendosim peshore të sakta

Në Ditën e Kiametit Ne do të vendosim peshore të sakta. Pyetje 1: Kush do peshohet në ditën e Kiametit? Shejh Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu e ruajtë) ka thënë: Do peshohen veprat dhe regjistrat. Po ashtu thuhet se dhe vetë njeriu do peshohet, ashtu si tregohet në historinë e Abdullah bin Mesudit (radijAllahu anhu) se kërciri […]