Në kohën e fundit do të dalin disa njerëz

Në kohën e fundit do të dalin disa njerëz

Aliu – radijAllahu anhu – ka thënë: Kam dëgjuar Profetin – sal lAllahu alejhi ue sel lem – të thotë: “Në kohën e fundit do të dalin disa njerëz të rinj në moshë, mjendjelehtë, të cilët flasin me fjalët e krijesës më të mirë, besimi i tyre nuk e kalon gurmazin e tyre, dalin nga […]