Në pamundësi për të mbuluar shpenzimet

Në pamundësi për të mbuluar shpenzimet, imami largohet nga detyra e tij

Në pamundësi për të mbuluar shpenzimet, imami largohet nga detyra e tij Pyetje: Dikush është imam xhamie, në të cilën mban mësime dhe predikime. Banorët e zonës kanë nevojë për të, por ai dëshiron ta lërë xhaminë për shkak të pamundësisë për të mbuluar shpenzimet jetike. A ka gjynah nëse ai e lë xhaminë? Përgjigje: […]