Nëse dëshiron të jesh i mençur

Nëse dëshiron të jesh i mençur, i urtë.

Nëse do të jesh i urtë. Janë 18 ajete në suren Isra të cilat fillojnë me fjalën e Allahut: “Mos bëj (mos merr tjetër) të adhuruar bashkë me Allahun dhe të mbetesh i qortuar dhe, pa miq e pa ndihmëtarë” dhe vazhdon vargu i këtyre porosive të vyera nga Zoti ynë me fjalët: “Dhe ka […]