Nëse namazi falet jashtë vaktit të tij me arsye

Nëse namazi falet jashtë vaktit të tij me arsye

Nëse namazi falet jashtë vaktit të tij me arsye, a quhet shlyerje (kaza) apo kryerje e rregullt? Ka thënë shejhul islam Ibën Tejmije –rahimehullah- në “El-Feteua” -me pak shkurtime-: Nëse thuhet: Kjo a quhet shlyerje apo kryerje? Thuhet se: Dallimi mes dy termave është dallim terminologjik që nuk ka origjinë në fjalën e Allahut dhe […]