Nese personi vjen ditën e xhuma dhe e gjen imamin në teshehudin e fundit?

Nese personi vjen ditën e xhuma dhe e gjen imamin në teshehudin e fundit?

Pyetje: Shejh i nderuar, si duhet të veprojë personi ditën e xhuma kur vjen në namaz dhe e gjen imamin në teshehudin e fundit? A të fal katër rekate apo të fal dy? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nëse personi vjen dhe imami është në teshehudin e fundit ditën e xhuma, atij i ka […]