Nëse pyetet njeriu për një gjynah që ai e bën dhe thotë: ‘Nuk e bëj’ nga frika se mos e marrin vesh njerëzit

Nëse pyetet njeriu për një gjynah që ai e bën dhe thotë: ‘Nuk e bëj’ nga frika se mos e marrin vesh njerëzit, a është kjo gënjeshtër?

Pyetje: Nëse pyetet njeriu për një gjynah që ai e bën dhe thotë: ‘Nuk e bëj’ nga frika se mos e marrin vesh njerëzit, a është kjo gënjeshtër? Përgjigje: Së pari: Arabishtja është shumë e gjerë, prandaj nuk ke përse të gënjesh. (Sh.p.: Ka për qëllim fjalën e Umerit: ‘A nuk ka mjaftueshmëri nga gënjeshtra […]