Netët e mira në kalendarin islam (saktësim dhe analizë).

Netët e mira në kalendarin islam (saktësim dhe analizë).

Netët e Mira në Kalendarin Islam -Verifikim dhe Analizë- Sa më shumë të afrohemi nga muaji i Ramazanit, aq më shumë shtohet interesimi i njerëzve në lidhje me netët e mira. Kjo çështje ka nevojë për një studim të detajuar që të përfshijë tre pika kryesore: verifikimin e vërtetësinë së këtyre netëve, gjykimin e adhurimeve […]