nga ky imam i madh

Udhëzimi, kuptimet e tij të thella, nga ky imam i madh, Ibnul Kajjim el Xheuzijeh.

Disa fjalë të arta dhe të thella për udhëzimin që zor t’i gjesh në vend tjetër. Thotë Ibnul Kajjimi – Allahu e mëshiroftë: “Fjala e Allahut të Lartësuar: “Na udhëzo në udhën e drejtë!” Udhëzimi është: sqarimi dhe orientimi, pastaj suksesi dhe inspirimi, të cilat  janë pas sqarimit dhe orientimit. Nuk ka rrugë tjetër për […]