Ngjarje prekëse nga jeta e Shejh Albanit (Allahu e meshirofte)

Ngjarje prekëse nga jeta e Shejh Albanit (Allahu e meshirofte)

Një tregim pas një hadithi. Në librin e mrekullueshëm “Sislsiletul-Ehadithis-Sahiha”, libër ky që mbledh hadithet e saktësuara nga sheikhu i nderuarMuhamedNasirudinEl-Albani -Allahu e mëshiroftë- ndër shumë hadithe përmendet edhe një hadith i cili bën fjalë për mirësinë e hixhretit (emigrimin) për hir të Allahut në kohën e fundit. Ky hadith është bërë shkak që sheikhu […]