Ngrënësi i kamatës

Ngrënësi i kamatës

Ngrënësi i kamatës. Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Allahu i Lartësuar në Librin e Tij thotë: “Dhe kur të sillet Xhehenemi atë ditë njeriu do të kujtohet, por ç’i duhet se u kujtua! Ai do të thotë: “Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time!” […]