Ngrënia e mishit të kafshëve. (pjesa e dytë)

Ngrënia e mishit të kafshëve. (pjesa e dytë)

Ngrënia e mishit të kafshëve. (pjesa e dytë) Kategoria e dytë: Kafshët që nuk janë therur për Allahun. Kafshët janë krijesa që i ka krijuar Allahu me shpirt dhe duke qenë se janë të tilla nuk ka lejuar tu hiqet ai shpirt veçse në emër të Tij duke e kthyer kështu therjen në adhurim. Allahu […]