Ngrënia e mishit të kafshëve

Ngrënia e mishit të kafshëve

Ngrënia e mishit të kafshëve  Allahu i Madhëruar e dërgoi Profetin e Tij të fundit me udhëzime dhe fe të drejtë, e cila qëndron larg idhujtarisë dhe adeteve të shpikura të injorancës, siç thuhet në Kuranin famëlartë: “Allahu është ai i cili e dërgoi Profetin e tij me udhëzime dhe fenë e drejtë për ta […]