Ngrënia e qepës dhe e hudhrës ndërkohë që ke për të shkuar në xhami

Ngrënia e qepës dhe e hudhrës ndërkohë që ke për të shkuar në xhami

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në lidhje me personin që ha qep ose hudhër ka thënë: “Mos t’u afrohen xhamive tona.” Muslimi Madje në kohën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nëse gjenin dikë që kishte ngrënë qep apo hudhër e nxirrnin atë prej xhamisë dhe […]