Ngrohëset që vendosen para atyre që janë duke falur namazin

Ngrohëset që vendosen para atyre që janë duke falur namazin

Shejhu Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) është pyetur: Ekziston një problem mes disa namazlinjve në xhamitë në të cilat gjenden ngrohëset elektrike (me korent), të cilat janë të vendosura para namazlinjve. A konsiderohet kjo e ndaluar (haram) apo diçka e urrejtur që nuk duhet vepruar? Dhe a është namazi i falur para zjarrit i ndaluar […]