Një dijetar si ky

Një dijetar si ky

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) Emri i tij është Abdulaziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz (Allahu e mëshiroftë!). Është lindur në Rijad në vitin 1330 h. U lind dhe u rrit jetim. Nëna e tij u kujdes për edukimin e tij. Ajo (Allahu e mëshiroftë!) e inkurajonte të prezatonte në mësimet që mbaheshin […]