Njerëzit ndahen në dy grupe:

Njerëzit ndahen në dy grupe

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Njerëzit ndahen në dy grupe: – Pala e Allahut, – ose pala e shejtanit. Të gjitha krijesat nuk dalin nga kjo ndarje; ose do jenë nga pala e Allahut ose do jenë nga pala e shejtanit. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata janë pala e Allahut dhe vërtet […]