Njerëzit ndahen në dy grupe:

Njerëzit ndahen në dy grupe:

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Njerëzit ndahen në dy grupe: -Ose Pala e Allahut -Ose pala e shejtanit. Të gjithë krijesat nuk dalin nga kjo ndarje; ose do jenë nga Pala e Allahut ose do jenë nga Pala e shejtanit. Allahu Lartësuar thotë: “Ata janë Pala e Allahut dhe, vërtet që Pala e Allahut […]