Njeriu është me ato që do

Njeriu është me ato që do

Njeriu është me ato që do Nga Ebu Musa el Esh’arij – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Njeriu do të jetë me atë që e do” Muttefekun alejhi.[1] Në këtë hadith ka nxitje […]