Njihe fenë tënde!

Njihe fenë tënde!

Njihe fenë tënde! Pyetja: Cila është feja jote? Përgjigjja: Feja ime është Islami. Pyetja : Çfarë do të thotë ‘Islam’? Përgjigjja: Islam do të thotë t’i dorëzohesh Allahut duke e njësuar Atë, t’i përmbahesh me zell urdhëresave të Tij, si dhe të distancohesh nga idhujtaria. Pyetja : Sa shtylla ka Islami dhe cilat janë ato? […]