Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija! Cila është grada e saktësimit të këtij hadithi dhe kush është kuptimi i tij: “Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija te Allahu”? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Hadithi është autentik. E transmeton imam Hakimi […]