Nuk lejohet përshendetja me selam gjatë hutbes

Nuk lejohet përshëndetja me selam gjatë hutbes

Nuk lejohet përshendetja me selam gjatë hutbes. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Përshëndetja me selam gjatë hutbes së xhuma është e ndaluar. Nuk i lejohet personit që kur hyn në xhami dhe imami po mban hutben e xhuma, të përshëndesë me selam. Po ashtu, dhe kthimi i përshëndetjes (selamit) është e ndaluar. […]