Nuk lejohet vonimi i kyerjes së Haxhit për atë që ka mundësi

Nuk lejohet vonimi i kyerjes së Haxhit për atë që ka mundësi

Nuk lejohet vonimi i kyerjes së Haxhit për atë që ka mundësi Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Haxhi është një nga shtyllat e Islamit. I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Feja Islame është ngritur mbi pesë (shtylla): Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi […]