Nuk lejohet vonimi i kyerjes së Haxhit për atë që ka mundësi

Nuk lejohet vonimi i kyerjes së Haxhit për atë që ka mundësi

Nuk lejohet vonimi i kyerjes së Haxhit për atë që ka mundësi. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Haxhi është një nga shtyllat e Islamit. I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Feja Islame është ngritur mbi pesë (shtylla): Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut […]