Numri i saktë që të falet namazi i xhumasë

Numri i saktë që të falet namazi i xhumasë

Transmetohet nga Xhabiri radijAllahu anhu se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ligjëronte ditën e xhuma në këmbë. Erdhi një karvan nga Shami dhe njerëzit (që ishin në xhami) u nisën drej tij (karvani). Dhe nuk mbetën (me profetin alejhis-selam) vetëm se dymbëdhjetë burra.” Transmeton Muslimi me nr. (863) Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Në […]