Numri i saktë që të falet namazi i xhumasë

Sa është numri i namazlive që duhet të falet namazi i Xhumasë?

Transmetohet nga Xhabiri (radijAllahu anhu) se: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) po ligjëronte ditën e xhuma në këmbë. Erdhi një karvan nga Shami dhe njerëzit (që ishin në xhami) u nisën drej tij (karvanit) dhe nuk mbetën (me Profetin) vetëm se dymbëdhjetë burra.” Transmeton Muslimi me nr. 863. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka […]