Nxitja e fëmijëve me stimuj në vlera monetare për mësimin e Kuranit.

Nxitja e fëmijëve me stimuj në vlera monetare për mësimin e Kuranit.

Nxitja e fëmijëve me stimuj në vlera monetare për mësimin e Kuranit. Pyetje: “A më lejohet mua që tu jap para fëmijëve të mi, për t’i nxitur ata të përsërisin Kuranin që dinë përmendësh? Përgjigje: Është saktësuar tek Ebu Ubejdi në “Fedailul Kur’an” se Umeri (radijallahu teala anhu) u jepte parà hafizave të Kuranit, nga […]